Gava 050
séria 050

050

Gava 090
séria 090

090

Gava 100
séria 100

100

Gava 110
séria 110

110

Gava 120
séria 120

120

Gava 130
séria 130

130

Gava 140
séria 140

140

Gava 150
séria 150

150

Gava 160
séria 160

160

Gava 170
séria 170

170

Gava 180
séria 180

180

Gava 200
séria 200

200

Gava 210
séria 210

210

Gava 220
séria 220

220

Gava 230
séria 230

230

Gava 260
séria 260

260

Gava 270
séria 270

270

Gava 290
séria 290

290

Typ výplní

ps

Názov: PS styrofoam

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):
24mm – priepustnosť tepla u= 1,06 W/m2.K-1
34mm – priepustnosť tepla u= 0,91 W/m2.K-1
36mm – priepustnosť tepla u= 0,84 W/m2.K-1
44mm – priepustnosť tepla u= 0,72 W/m2.K-1

Zloženie: PVC panel – PS styrofoam – PVC panel

ps_oc

Názov: PS + Oceľová platňa

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):
24mm, 34mm, 36mm, 44mm

Zloženie: PVC panel – PS Styrofoam + 1,5 mm oceľová platňa+ PS Styrofoam – PVC panel

izofix

Názov: Izofix

Hrúbka výplne (na požiadanie možné aj iné hrúbky):
24mm – priepustnosť tepla u= 1,73 W/m2.K-1
34mm – priepustnosť tepla u= 1,02 W/m2.K-1
36mm – priepustnosť tepla u= 1,07 W/m2.K-1
44mm – priepustnosť tepla u= 0,86 W/m2.K-1

Zloženie: PVC panel – V100 + PS styrofoam + V100 – PVC panel

ppg

Názov: PPG – drevovláknina

Hrúbka výplne: 24mm

Zloženie: PVC panel – Drevovlaknina – PVC panel

ppg_oc

Názov: PPG + Oceľová platňa

Hrúbka výplne: 24mm

Zloženie: PVC panel – Drevovlaknina 10 mm + 1,5 mm oceľová platňa +  Drevovlaknina 10 mm – PVC panel

Drevodekory