tabuľka rozmerov v cm pre štandardné rozmery:
typ
rozmer stavebného puzdra
dĺžka x šírka x výška
výška miestnosti
plynule nastaviteľná
priestor pre vyklápanie
pri výške miestnosti:
250   260  270
FDA 138 x 68 x 38
128 x 68 x 38
118 x 68 x 38
250 – 270
250 – 270
250 – 260
21    16     04
31    26     14
41    36     24
GM 4
Eurostep+
ISOTEC
138 x 68 x 38
128 x 68 x 38
118 x 68 x 38
118 x 58 x 38
108 x 68 x 38
250 – 270
250 – 270
250 – 265
250 – 265
250 – 260
21     16    04
31     26    14
41     36    24
41     36    24
41     36     —
GM 4
Objekt
138 x 68 x 38
128 x 68 x 38
118 x 68 x 38
250 – 270
250 – 270
250 – 265
28    20    10
38    30    20
48    40    30

rozmery hrubej stavby: 140 x 70, 130 x 70, 120 x 70, 120 x 60, 110 x 70 cm

Všeobecne platí, že každý typ je možné zhotoviť tiež ako atypické riešenie podľa Vami zadaných rozmerov.

súprava vrchných krytov pre dodatočné osadenie:

typ ADH
automaticky, vzad
otvárací vrchný kryt
ADS
automaticky nabok
otvárací vrchný kryt
HOD
ručne, vzad
k otváraciemu vrchnému krytu
GM4
Eurostep +
ISOTEC
138 x 68
128 x 68
118 x 68
108 x 68
118 x 58
138 x 68
128 x 68
118 x 68

GM4
objekt
138 x 68
128 x 68
118 x 68